03.07.2015 15:47

KAZANAN BAGFAŞ OLDU!


Erdek Belediyesi ve Encümeni tarafından kesilen cezalar sonrasında hukuk mücadelesi veren BAGFAŞ, şu ana kadar açılmış bütün davaları kazanırken. BAGFAŞ A.Ş. vekili Av. Hasan Tozun tarafından Balıkesir İdare Mahkemesinde açılan 4. 211, 255 TL.lik idari para cezasının da iptaline karar verildi.

Bandırma Belediye Başkanlığınca  Bandırma 2. AHM’nde BAGFAŞ  aleyhine açılmış Edincik’teki meranın eski haline getirilmesi yönündeki davanın da BAGFAŞ lehine sonuçlandığı öğrenildi.


Bilindiği gibi daha öncede Erdek Belediyesi tarafından 2 milyon 105 bin 627 lira tutarında kesilen para cezasının 4’te 3’ünü yatıran BAGFAŞ hukuka başvurmuş ve Balıkesir İdare Mahkemesi tahsil edilen cezanın yasal faizi ile geri ödenmesine karar vermişti. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir İdare Mahkemesi Encümen kararı ile 2 milyon 105 bin 627 olan cezanın 2 katına çıkarılarak 4 milyon 211 bin 255 lira olarak kesilmesine de iptal kararı verdi.


ERDEK BELEDİYESİNİN 4.211.255,18 TL.LİK PARA CEZASI

 KARARI DA  MAHKEMECE  İPTAL  EDİLDİ


 Böylelikle Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı hukuk önünde 4’üncü yenilgisini aldı. Belediye encümeni tarafından BAGFAŞ’a kesilen bütün cezalar Balıkesir İdare Mahkemesi tarafından karara bağlanarak BAGFAŞ lehine karar verildi. Balıkesir İdare Mahkemesi 2 milyon 105 bin 627 lira tutarında kesilen para cezasının 4’te 3’ünü yatıran BAGFAŞ’a parasının yasal faizi ile geri ödenmesine, Balıkesir Vergi Mahkemesi’de 2 davada hukuka aykırı olarak BAGFAŞ’tan tahsil edilen harçların geri ödenmesine hükmetmişti.

Erdek Belediyesi ve Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı’dan sonra CHP’li Bandırma Belediyesinin  de  Başkan Sedat Pekel döneminde 13. Nisan 2011 tarihinde  BAGFAŞ A.Ş. ne aleyhine  Bandırma 1.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açarken ve  mahkemenin  24 Nisan 2015 tarihinde sonuçlanarak, karara bağlandığı öğrenildi.


BANDIRMA BELEDİYESİ DE BAGFAŞ  ALEYHİNE AÇTIĞI DAVAYI KAYBETTİ


Bandırma Belediyesi dava dilekçesinde Bandırma Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Edincik möyü  Keçili Çiftliği 10 940 sayılı parselde BAGFAŞ’ın fuzuli işgalinin bulunduğunu, taşınmaz üzerinde fabrikanın atıkları bulunduğunu ve tesbit  dosyabında  44. 115,84 m olduğunun tesbit edildiğini, şlam atıklarının 243.647,83 m2 olduğu ve  taşma yapmak suretiyle tecavüzün oluştuğunu, hakları saklı kalmak kaydıyla atıkların kaldırılmasını ve eski  haline getirilmesi masrafları için 20.000TL.nin tahsil edilmesini talep etti.

BAGFAŞ A.Ş. vekili Av. Hasan Tozun tarafından   takip edilen davada, mahkeme heyeti  gerekçeli kararında, davaya konu olan taşınmazın belediye adına özel mera olarak açılan Bandırma 2. AHM’nin 2012/ 48 esas 2013/148 esas sayılı dosya dosyasında verilen rd kararının Yargıtay tarafından onanarak kesinleştiğini belirterek, “Davacının davasının aktif dava ehliyeti bulunmaması nedeniyle  reddine karar verdi.

Bandırma Haber-Sonkurşun Gazetesi