Bugün: 25.01.2020
  • Ana Sayfa
  • »
  • RÜZGAR TÜRBİNLERİ VE KUŞCENNETİ

RÜZGAR TÜRBİNLERİ VE KUŞCENNETİ


Rüzgar, alçak basınçla yüksek basınç bölgesi arasında yer değiştiren hava akımıdır. Rüzgar türbinleri ise rüzgar enerjisini kullanarak elektrik enerjisi üreten enerji üretim santralleridir. Rüzgar türbinlerinin kısaca çalışma prensibi; rüzgarın, türbin kanatlarına çarparak elde edilen mekanik enerjinin generatörler vasıtasıyla elektrik enerjisi elde ederler. Elde edilen elektrik enerjisi endüstriden konutlara kadar tüm enerji üreten birimlerde kullanılmaktadır. Gelişen teknoloji ile beraber rüzgar enerjisi kullanımı artmıştır. Ülkemizde tüketilen enerjinin ortalama %7’ si rüzgar enerjisinden elde edilmektedir. Ülkemizde rüzgar enerjisi 115,2 GW kurulu güce sahiptir. Bandırma’da ise kurulu güç toplam 376 MW’ tır. Ülke ortalamasına bakılacak olursa Bandırma rüzgar potansiyeli ve rüzgar enerjisi bakımından oldukça iyi konumdadır.

Rüzgar enerjisinin yaygınlaşmasıyla beraber yerli enerji üretiminde artış, ekonomide kalkınma, temiz enerji kullanımı ve sürdürülebilir gelişme sağlanacaktır. Rüzgar koridorunda bulunan ülkemiz için rüzgar enerjisine yatırımların artması gerekmektedir. Mevcut teknolojiler geliştirilerek rüzgar enerjisinden üretilen enerjinin verimi artmalıdır.

Rüzgar enerjisinin avantajları olduğu kadar dezavantajlarının da olması kaçınılmazdır. Rüzgar enerjisi bulunduğu çevreye uzun vadede zararlar vermektedir. Bunları ele alacak olursak;


-Rüzgar türbinleri bulundukları bölgede sayı olarak fazla ise cep telefonları, TV alıcıları gibi sinyaller ile çalışan elektronik aletlerin sinyalini bozmaktadır.

-Yatırım maliyetleri oldukça yüksektir.

-Çalıştıkları bölge içerisinde yüksek desibelde gürültü çıkartırlar.

-Kuş göç yollarında rüzgar potansiyeli oldukça yüksektir. Kuş göç yollarına rüzgar türbini kurulumu yapmak çevre sözleşmelerine göre yasaktır. Çünkü rüzgar türbinleri kuşların göç yollarını değiştirmesine sebep olmakla beraber kuş ölümüne de sebep olmaktadır. Bu madde oldukça önemlidir.


Balıkesir bölgesinin önemli güzelliklerinden birisi olan Manyas Kuşcenneti farklı bölgeden, farklı cinsteki kuşları barındırmaktaydı. Bölgenin ve ülkenin nadide güzelliklerinden birisi olan Kuşcenneti hem kuraklık hem de kuş popülasyonun azalması yüzünden kan ağlamaktadır. Bunun çeşitli sebepleri olabilir. Bunlardan bazıları küresel iklim değişikliği, gerekli önemlerinin alınmaması, yeteri kadar özen gösterilmemesi gibi sebepler gösterilebilir. Ancak farklı bir bakış açısıyla değerlendirmek istiyorum.

Kuşcenneti’nde kuş popülasyonun azalmasındaki ciddi oran son on yıl içerisindedir. Bu yıllar içerisinde kuşlar bölgemize uğramaktan adeta vazgeçmiş, alternatif uğrak noktaları bulmuşlardır. Peki bölgemizde son on yıl içerisinde göze çarpacak derecede neler gelişti?

Bandırma çevresinde son on yıl içerisinde rüzgar enerjisinin potansiyeli ciddi derecede kullanılmaya başlandı. Bununla beraber rüzgar türbinlerinin sayısı da bu oranda arttı. Doğal güzelliklerin üzerine kurulan türbinler hep toprak yaşamına, hem de havai yaşamına birer tehdit oluşturmaya başlamıştır.

Elde edilen verilenden fikir yürütecek olursak; rüzgar türbinlerinin artması bölgemizdeki kuş popülasyonun azalmasını tetikleyen bir unsur haline gelmiştir diyebiliriz. Peki kuş göç yolu üzerinde bulunan bölgemizde sayıca fazla olan rüzgar türbinlerinin hepsi çevresel izinlere tabii tutularak mı kuruldu? Ya da bölgenin sorumlu yöneticileri bu konu hakkında hukuki bir yaptırım, kuş ölümlerini azaltma, kuşları geri kazanma gibi çalışmaları var mıdır? Bu sorular bölge halkı ve bölgenin doğal güzelliklerini geri kazanmak için cevaplanmalıdır.

Bölgedeki rüzgar türbini yatırımcılarına ve sorumlu yöneticilere bir öneride bulunmak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde bir enerji grubu kuş ölümlerini azaltmak için türbin kanatlarının mor renge boyanmasıyla kuş ölümlerini en aza indirdiklerini açıklamıştı. Kurulum aşamasındayken daha türbinlere böylesine küçük modifikasyonlar yaparak canlı hayatlarına engel olmayız.

Diğer bir önerim ise kuş popülasyonuna yakın olan bölgelere asla türbin kurulumuna izin verilmemelidir.

  • PAYLAŞ
  • İzlenme : 192